PRIME MINISTER AWARD 2021

פרס עידוד היצירה 2022 בתחום הג'אז יוענק לארנון פלטי

פרס עידוד היצירה 2022 בתחום הג’אז יוענק לארנון פלטי;
מנימוקי השופטים:
ארנון פלטי  – כתיבתו של דוקטור ארנון פלטי מצטיינת במעוף, במקוריות ובמיומנות גבוהה ביותר. שליטתו באמנות התזמור והעיבוד מעוררת השתאות. יש רעננות רבה, דמיון וחדשנות מבחינה הרמונית ביצירתו. היא שואבת את תכניה מעולם הג’אז המסורתי, אך נפתחת לעולמות תוכן חדשים לחלוטין, ויוצרת בכך חיבור חדש, מסקרן ומפתיע בשדה הג’אז. הנגנים המבצעים את יצירותיו הם מהטובים בעולם, דבר המוסיף ללא ספק לאיכות הביצועים.